Betalingsvoorwaarden voor inschrijving bij De Eerste Soester Wijnschool

Betalingsvoorwaarden!
Voorwaarden voor inschrijving bij een wijncursus, een wijnevent, wijnproeverij, een workshop of een masterclass bij de Eerste Soester Wijnschool, gevestigd in Studio Smaak van Wijn en onderdeel van Het Wijncoachingbureau Marja van Beek.

Deelname aan de cursus is definitief bij bevestiging van de inschrijving via e-mail. Deze bevestiging ontvangt u binnen een week. Na bevestiging is de cursist het cursusgeld inclusief btw verschuldigd en rekenen wij op uw komst.

Bij inschrijving binnen zes weken voor de startdatum van de cursus, dient het verschuldigde bedrag binnen zeven dagen, maar uiterlijk voor aanvang van de cursus op bankrekening: ten name van Wijncoachingbureau Marja van Beek IBAN: NL 43 INGB 0004 9901 87  te zijn bijgeschreven.

Bij inschrijving tussen drie maanden en zes weken voor de startdatum van de cursus, dient het verschuldigde bedrag uiterlijk veertien dagen na aanmelding op bankrekening: ten name van Wijncoachingbureau Marja van Beek IBAN: NL 43 INGB 0004 9901 87 te zijn bijgeschreven.

Bij inschrijving langer dan drie maanden voor de startdatum van de cursus, dient het verschuldigde bedrag uiterlijk zes weken voor aanvang van de cursus op bankrekening: ten name van Wijncoachingbureau Marja van Beek IBAN: NL 43 INGB 0004 9901 87 te zijn bijgeschreven.

  • Voor facturen anders dan cursusfacturen geldt een betalingstermijn van tien dagen.
  • Annuleren van een cursus is in principe niet mogelijk, door gemaakte kosten kan geen kwijtschelding of restitutie plaatsvinden. Wel kan de plaats dan door een ander ingenomen worden. Dit dient direct aan De Eerste Soester Wijnschool doorgegeven te worden.
  • In uitzondering op het voorgaande, kan onder bewezen (door verklaring van bijv. arts) zware oorzaken (langdurige ernstige ziekte, overlijden van naaste familie, emigratie, …….) een restitutie uitgekeerd worden of vermindering van de vordering vastgesteld worden van 75% tot twee maanden voor aanvang, 50% tot een maand voor aanvang. 25% tot twee weken voor aanvang. Binnen twee weken wordt geen verlaging van de vordering gegeven en is de cursist het volledige bedrag verschuldigd.
  • Bij wanbetaling zal twee weken na de genoemde termijnen incasso plaatsvinden en zijn de kosten voor de cursist.
  • Mocht de cursus wegens ziekte van de docent of door ernstige zaken (overmacht) onverhoopt niet door kunnen gaan, dan wordt de cursist in de gelegenheid gesteld de cursus op een ander tijdstip in te halen.
  • De cursist wordt bij ziekte, of bij ernstige bewezen oorzaak, in de gelegenheid gesteld de cursus of een deel van de cursus op een ander tijdstip in te halen na overleg met de Eerste Soester Wijnschool via [email protected]
  • Inhalen van lessen gaat altijd in overleg met de Eerste Soester Wijnschool. Bij meerdere malen afwezigheid met bewezen zware reden, zal er overleg plaats vinden en met de cursist naar een oplossing gezocht worden.
  •  Minimum kleeftijd 18 jaar! De wettelijke leeftijd voor het volgen van een wijncursus, opleiding, training of proeverij is minimaal 18 jaar.

Op grond van wettelijke regels opgenomen in afdeling 9A boek 7 BW betreffende de overeenkomsten op afstand heeft de cursist gedurende zeven dagen na aanmelding de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst op grond van voornoemde wettelijke regels. Dit dient te geschieden aan [email protected]

Bewaren

Bewaren