Register Wijndocenten groeit!

wijnbordDoor: Marja van Beek
Wijndocenten, ze kunnen er niet genoeg zijn. En zo behaalden afgelopen dinsdag weer maar liefst zes docenten de eindstreep van het  officiële wijnexamen voor wijndocent. Om vervolgens uit handen handen van de heer Frank Jacobs het zo begeerde certificaat te mogen ontvangen! De volgende zes zijn vanaf nu officieel gecertificeerde SWENwijndocenten. Martin van den Brink, Aly Hoven, Heiko Oberman, Marcel Veringa, Jeroen ter Wal en Ton Wortelboer. Hiermee komt het totaal aantal SWEN Register Wijndocenten op veertien. SWEN staat voor ‘Stichting Wijnexamens Nederland’.

Leuk om daar mijn ‘pupil’ tussen te zien staan. Met meer dan voldoende  vinologiekennis kwam hij in het coachtraject van het WIJNinstituut terecht, waarbij ik zijn coach mocht worden. Iemand die zo gretig was om dit traject positief af te sluiten, moet nog gevonden worden denk ik. Well done mijnheer Veringa ! Well done.

Het examen vond wederom plaats bij het Productschap Wijn in Zoetermeer. Volgens Frank Jacobs is de professie van wijndocent een beroep waar veel belangstelling voor bestaat. Hij formuleerde dit als volgt:
‘De examencommissie is verheugd en aangenaam verrast dat er binnen een jaar al veertien personen in het register zijn opgenomen. Dit bewijst dat er onder de professionele wijndocenten in Nederland veel belangstelling is voor de titel en er waarde aan wordt gehecht die te mogen voeren. Maar vooral geeft het toekomstige cursisten de garantie dat zij nu les kunnen krijgen van een groeiende groep docenten die heeft bewezen op een didactisch verantwoorde en aangename wijze een wijncursus te kunnen verzorgen.’

Het examen SWEN Register Wijndocent is opgezet door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) en het Productschap Wijn om het wijnonderwijs in Nederland naar een hoger niveau te tillen. Om dit te realiseren is het noodzakelijk eisen te stellen aan het beroep wijndocent. Wijndocenten die lesgeven op niveau I en/of II van de SWEN en die aan de gestelde eisen voldoen komen in aanmerking om, na het succesvol afleggen van het examen, de titel SWEN Register Wijndocent te voeren. Het examen is tot stand gekomen in samenwerking met PLATO, het onderwijskundig adviesbureau verbonden aan de Universiteit Leiden.

Het examen bestaat uit het verzorgen van een les van 30 minuten inclusief proeverij op niveau I of II van de SWEN. De kandidaat maakt voorafgaand aan het examen een keuze uit een aantal verschillende lesthema’s. De les wordt beoordeeld door de Examencommissie SWEN Register Wijndocent.

Studio Buitenkant 1En ja, hoe fijn is het om te kunnen zeggen dat ik als wijndocente van de Eerste Soester Wijnschool – één van die veertien Register Wijndocenten ben 🙂

.