SvWTIP: Scherts-columns in wijnland

SvWTIP: Scherts-columns in wijnland

Column door John Bindels
Nee, de term ‘wijncolumn’ is niet beschermd. Met als gevolg dat rijp en groen ermee aan de haal is gegaan. Vooral wijncolumns van zelfoverschatters zijn vrijwel onuitroeibaar. Dat soort laptop-venters houdt zichzelf voor ‘relevant’ omdat ze zichzelf inhoudelijk en taalvaardig in staat achten in enkele tientallen regels proza iets zinnigs over wijn te debiteren. Dat wordt dan aangeduid als ‘column’, de meest misbruikte titel voor een vaak benedenmaatse prestatie. Onbeholpen reisverhaaltjes opgespoten met namaakgein. Schoolopstellen over aangedikte wijn-‘ervaringen’. En vooral promotieschrijfsels voor eigen standje. Ze worden op blogs en websites tot ‘column’ verheven, terwijl de inhoud vaak net zo fantasieloos als onbenullig is. De toonzetting  van een dienstmededeling met de afwezigheid van ook maar enige ‘brille’ als kenmerk. En niet zelden gegoten in de ‘nederspeak’ van het netwerk.

Zelfmanifestatie

Zolang ijdelheid de opvallendste menselijke eigenschap blijft, zolang zullen deze prutsers zich in neder-wijnland blijven verdringen in de voortdurende worsteling naar zelfmanifestatie. Sinds de banale ‘communicatie’-explosie op de asociale media verduisteren ze het zicht op wat onder kwaliteit dient te worden verstaan. Gelukkig hebben net-zuiveraars eraan kunnen bijdragen dat de ontaarding van de column in onvoldragen en ontspoord proza steeds vaker in de kiem wordt gesmoord. De ‘slagvelden’ waren destijds de website van Bythegrape, waar een heel bataljon ‘angels’ roemloos is gesneuveld. En het polderlandse ‘talenten’-podium, ooit bestormd door bedrijvers van het tegendeel en inmiddels in de grond gezakt. Maar we zijn nog niet van dat gedoe af.

Derderangs spul

Nog steeds woekeren de quasi-columnisten verslaafd aan persoonlijk exhibitionisme in het wijnwereldje voort. Omdat ‘content’-jagers de grauwe eentonigheid van hun media gratis denken te kunnen opfleuren met derderangs spul. Ze vragen dan in een ‘oproep’ of er nog lieden zijn die zich geroepen voelen als ‘columnist’ een bijdrage aan de wereldwijde wijninformatie te leveren. Nou, hou je hart maar vast voor wat er dan zoal aanspoelt. Hele colonnes ‘wens’-columnisten zijn inmiddels met de staart tussen de benen van het net gejaagd, nadat bij hen de afwezigheid van ook maar enige geschiktheid was blootgelegd en hun opvallendste ontsporingen waren geboekstaafd in lachrubrieken. Maar zoals geen enkele opschoning gegarandeerd waterdicht kan zijn, hebben we ook vandaag nog te maken met insluipsels die het niet waard zijn ooit ook maar ergens te worden gepubliceerd. Met de uitglijders die daarbij opdoemen zou je een cabaretvoorstelling kunnen vullen. Neem alleen maar deze onvoltooide ‘zin’:

‘Voordat dit wijntje in die mooie fles zit, met dat mooie etiket waar veel consumenten moeite mee hebben om dit goed te lezen en waarbij ze uiteindelijk hopen dat ze geen kat in de zak hebben gekocht…’

Geen selectie

En zo leutert zo’n scherts -columnist maar door. Het treurige daarvan is dat zulke figuren te vaak toegang krijgen tot een gedrukt medium dat kennelijk nooit van redigeren heeft gehoord of -erger nog- niet selecteert. Het kan ook zijn dat het niveau van de amateuristische ‘redactie’ verhindert dat er ingegrepen wordt. Dat heeft dan op den duur tot gevolg dat de bezoekerskring wèl aan selectie doet. Want de kritische lezer haakt dan uit irritatie af. Resultaat: wel meer (flut-)content maar minder bereik bij lezers van enige portuur. En om die bezoekers moet het zo’n website toch begonnen zijn. Tenzij ik de ambities te hoog heb ingeschat. En daar begint het, gegeven de explosie van kwalitatief ondermaatse bloggers, steeds meer op te lijken.

==========================================================================

john bindels columnJohn Bindels, wijnjournalist: Hoofdredacteur Wijnwijs.eu Ulicoten, journalist en landelijk bekend wijncolumnist. Hij publiceerde eerder honderden columns in de rubriek WIJNWIJS op de website Lekker Wijntje, die is overgegaan naar Bythegrape. Hij is ook de auteur van het boek ‘ Wijn met prik’. En werd in 2010 winnaar van de Oeuvreprijs Award wijnjournalistiek voor spraakmakende columns in een speciale stijll.