Wijndocenten proeven op Magister Vini niveau

Door: Marja van Beek

Voor de derde maal dit jaar een bijeenkomst van de wijndocenten voor de SWEN opleidingen. De wijnacademie is leidend in deze. Vandaag met gastspreker – docent aan de Wijnacademie Frank Jacobs. Men zegt wel: ‘de man kreeg het wijnproeven met de paplepel bijgebracht’. Of te wel, in Nederland zijn er slechts weinigen die de wijnmaterie op deze manier weten te brengen!

Lekker vlot, grapjes tussendoor, maar dan weer uiterst serieus. De wijndocenten worden vandaag geconfronteerd met de allernieuwste wijnproefformulieren die de WA ingevoerd heeft bij de vinologenopleiding, daarnaast tevens  mee helpt te ontwikkelen voor de niveaus die hier onder zitten. SWEN 2, 1  en de start het WIJNvignet, volgens het overzicht van de niveaueisen voor de SWEN-examens het SWEN basisexamen genoemd. Het echte beginnersniveau. Hierbij doe je aan het einde van het tweede dagdeel, direct een examen.wijndocenten WA

De  verzamelde club wijndocenten, die uit het hele land komen – van Maastricht tot aan Groningen – praten bij over de wijnmarkt, de opleidersmarkt en de op te leiden cursisten. Hoe kunnen deze laatste op de meest efficiënte wijze voorbereid worden op de examens van  ieder niveau. Immers een behoorlijk aantal cursisten streeft er ‘min of meer’ naar ( een gevoel dat soms diep in het hart verstopt is) ooit vinoloog te worden. Dan is het wel prettig als vanaf het allereerste begin, waar ze ook in Nederland wonen, ze op  ‘min of meer’ dezelfde manier les krijgen.

Vandaag krijgen ze zelf les. Een gastcollege op Magister Vini niveau om de ontwikkelde proefformulieren daadwerkelijk goed door te nemen. Jacobs trakteert de aanwezige op een magister casus, voert hierbij vier wijnen op en geeft de docenten de opdracht mee, uit de vier ingeschonken rode wijnen de ultieme wijn te zoeken – let op –  geschikt voor de business class op intercontinentale vluchten richting Amerika uitgevoerd in de winter door Delta Airlines.

Een mooie opdracht. Maar vooral een waarbij de nieuwe proefformulieren aan een goede proefsessie onderworpen worden. Als een van de gecertificeerde SWEN wijndocenten mag ik  mee doen,  dankzij het Magister Vini in opleidingstraject, ken ik de vraagstelling waar ik me wel in kan vinden. Kortom een fijne ochtend, goed besteed. We houden elkaar scherp en de wijnopleidingen worden er steeds beter door. Het belang voor de cursisten blijft het uitgangspunt.