Wijnopleidingen nader bekeken /2

Wijnopleidingen nader bekeken /2

Deze maand gaan we wat dieper in op de SWEN wijnopleidingen die je in Nederland kunt volgen! Maar waar staat SWEN eigenlijk voor?

SWEN staat voor Stichting Wijnexamens Nederland! Het is een orgaan dat in 1980 is opgericht, omdat men het toen al tijd vond om tot een objectieve beoordeling van het niveau van wijnexamens en de methode van examineren hier in Nederland te komen. De wijnbranche nam het voortouw en zette haar schouders eronder.

Inmiddels toetst de SWEN examens van instituten, scholen, organisaties en allerlei ondernemingen die zich met opleidingen, gericht op wijn, bezig houden. Ieder examen wordt zo geborgd door een toetsing op welk niveau het zich bevindt. Daarnaast wordt er op toegezien dat de examens professioneel en uiteraard objectief worden afgenomen!

IMG_5821Er zijn verschillende examens af te leggen wil je je in Wijnnederland onder de opperste Nederlandse wijngoden kunnen scharen. Het eerste is het SWEN basisexamen. Het is het Wijnvignet waar we het vorige week over gehad hebben. Daarop volgend kennen we het SWEN examen op niveau 1. Als je het met succes aflegt, ontvang je de zogenaamde wijnoorkonde. Maar wat belangrijker is, is dat je een versteviging van je basiskennis hebt gekregen.

Wanneer je dit examen goed aflegt, dus je haalt een ruime voldoende – m.a.w. je hebt echt wat geleerd en opgeslagen 🙂 – dan ben je in staat om wijnetiketten te lezen, een wijnkaart beter te begrijpen, maar ook om verschillende wijnen met hun basisdruif beter te interpreteren! Immers als er zoveel wijndruiven op de wereld zijn, dan ligt het in de lijn der verwachting dat er veel verschillende smaken zullen zijn.

Gaandeweg ga je wijn steeds leuker vinden! Ongemerkt ga je je grenzen verleggen en vind je niet meer alles ‘zomaarlekker!’. Wat nog leuker is, is dat je gaat experimenteren met onbekende druivenrassen of wijnen die je vroeger nooit besteld zou hebben – het grote onbekende – maar die je aandacht nu naar zich toetrekken!

Wil je meer weten over de mogelijkheden in de zee van wijnopleidingen?

SWEN-logo-wijndocent-rgb-KLEIN-150x150Neem gerust contact met ons op! Wij zijn De Eerste Soester Wijnschool. Bij ons kun je de SWEN wijnopleidingen volgen tot aan de vinologenopleiding voor je naar de Wijnacademie in Maarn gaat. Veel informatie hier over vind je ook op de site van de Wijnacademie.

In Soest is de eerstvolgende cursus voor SWEN 2 – de wijnoorkonde op:
dinsdag 20 januari!
Inschrijven kan door middel van het invullen van het aanmeldformulier, maar misschien wil je gewoon eens in de wijnstudio waar De Eerste Soester Wijnschool zit,  komen kijken! Je bent van harte welkom op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 12.00 uur zijn wij dan overdag ook aanwezig!