Wijnstokken in de OW en NW

Wijnstokken in de OW en NW

Oude Wereld wijnbouw versus Nieuwe Wereld wijnbouw

Wijnen uit de Oude en uit de Nieuwe Wereld, wat is het verschil, hoe is de migratie van de wijnstokken over de hele aarde heen eigenlijk ontstaan. In dit hoofdstuk OW-NW willen we dat graag bespreken. Eerst maar eens de terminologie. Oud en Nieuw? Hoe is dat ontstaan?

In het deel van de wereld waar wij ons vandaag de dag bevinden, Europa dus, is er al sprake van wijnbouw rond de geboorte van Christus. Lees er de diverse kanttekeningen in de bijbel maar op na. Hoe Jezus de bruiloft te Kana redt en wat te denken van de wijn bij het laatste avondmaal.

Europa

Een van de historische centra met start van het leven van de wijnstok wordt in Georgië geplaatst. Hier heerst een nationale eerbied voor wijn die al duizenden jaren duurt en die dateert van tussen de 6000 en 5000 jaar voor Christus. Er zijn archeologische vondsten gedaan op het grondgebied van Georgië, Armenië en Azerbeidzjan van druivenpitten, snoeimessen, persen van steen en aardewerk om wijn in op te slaan. Zelfs sieraden met druif-patronen. Dit was dus het het stenen tijdperk.  

De wijndruif heeft zich verplaatst naar Egypte, Mesopotamië het stroomgebied van de Eufraat. In de vroege geschiedenis na Christus kwam de druif bij de Grieken terecht. Dit land heeft min of meer een hoofdrol  gespeeld in de verspreiding over de rest van Europa. Vroege Griekse kolonisatie leidde ertoe dat de wijnstok naar alle delen van de Middellandse Zee werd gebracht, waardoor de basis werd gelegd voor de wijnbouw en de hele latere ontwikkeling van wijn. Voor zover het deel van de wereld waar wij ons bevinden.

Andere kant van de wereldzeeën

Maar hoe is de druif dan aan de andere kant van de wereld terecht gekomen. Wel dat ging ongeveer zo, de kolonisten die over de hele wereldbol trokken, namen de Europese wijnstok met zich mee. Mexico, daar voer de conquistador Hernán Cortés heen. Cortés was bezig met het planten van wijnstokken in Mexico in 1522. Tegen 1530 werden wijnstokken geteeld in Mexico en in 1550 in Peru, kort daarna gevolgd door Chili. De oudste wijnmakerij van de nieuwe wereld die nog dagelijks in gebruik is, is Casa Madero in San Lorenzo in het noordoosten van Mexico.  

De Vereenigde Oostindische Compagnie zette een nederzetting neer op Kaap Goede Hoop in Zuid-Afrika. Hier begon Jan van Riebeeck in 1652 met het bewerken van een moestuin, het verzorgen van fruitbomen. Hij plantte druivenstokken; Simon van der Stel, commandeur en later gouverneur alhier bouwde na hem de Zuid-Afrikaanse wijnwereld wat verder uit.

Britse kolonisten plantten de eerste wijnstokken in de VS van Amerika in Virginia in 1619. Zo begonnen een reeks niet-succesvolle pogingen om Europese wijndruiven te verbouwen aan de oostkust van Amerika. Het lukte totaal niet, terwijl de al aanwezige Amerikaanse wijnstokken in overvloed in de bossen groeiden. Ze herkenden op dat moment nog niet de gevaren van meeldauw, phylloxera vastatrix en andere narigheden. Bovendien was het aan de oostkust gruwelijk koud. Veel kouder dan de druifjes in Europa gewend waren.

De Spaanse Jezuïeten bouwden missieposten in Baja California en bij een missiepost hoort uiteraard ook wijn. Ze hadden hier geen ziektes of andere problemen. Ja, het was zomers erg droog, maar er kwam geen schimmel, geen phylloxera voorbij.  Hier bloeiden de Europese wijnstokken weelderig. Langzaam breidde men uit naar het noorden.  Zo kwam de wijndruif in de jaren 1820 in Los Angeles, rond 1850 in Napa en Sonoma.

Wijnstokken werden in 1788 door de Britse kapitein Arthur Philip in Sidney Australië geïntroduceerd. Omdat dit grote land door de Britten werd overvallen, verspreidde ook de cultuur van de wijnstok zich rap. De wijnbouw was rond 1850 goed ingeburgerd in de tegenwoordig nog altijd wijnproducerende staten.

Samuel Marsden, een zendeling uit Australië schijnt de eerste wijnstokken in 1819 naar Nieuw-Zeeland gebracht te hebben.

Zo maakte de Europese wijnstok een rondje om de aarde!

 
wijnschool